PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

# Nama/Jawatan/Bahagian/Unit Maklumat Perhubungan
11 Puan Nooreeza binti Mohd Noor
JURUUKUR BAHAN
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Penilaian Projek

: nooreza[at]lphs[dot]gov[dot]my

: nooreza[at]lphs[dot]gov[dot]my
12 Encik Nik Facaruddin Shah bin Nik Hasni Shah
PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Perancangan & Dasar

: nikfacaruddin[at]lphs[dot]gov[dot]my

: nikfacaruddin[at]lphs[dot]gov[dot]my
13 Encik Mohd Azuan bin Sharani
PEGAWAI TADBIR
Bahagian Pembangunan Operasi
Unit Pembangunan Komuniti

: azuan[at]lphs[dot]gov[dot]my

: azuan[at]lphs[dot]gov[dot]my
14 Encik Mohd Syazwan bin Ahmad
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Teknologi Maklumat

: syazwan[at]lphs[dot]gov[dot]my

: syazwan[at]lphs[dot]gov[dot]my
15 Puan Sri Nazira binti Basri
PEGAWAI UNDANG-UNDANG
Pejabat Pengarah Eksekutif
Unit Perundangan

: srinazira[at]lphs[dot]gov[dot]my

: srinazira[at]lphs[dot]gov[dot]my
16 Encik Abdul Hakim bin Wahid
JURUAUDIT
Pejabat Pengarah Eksekutif
Unit Audit Dalam

: hakim[at]lphs[dot]gov[dot]my

: hakim[at]lphs[dot]gov[dot]my
17 Encik Nik Rahimi bin Nik Roslan
ARKITEK
Bahagian Perancangan Pembangunan
Unit Senibina & Pemantauan Projek

: nikrahimi[at]lphs[dot]gov[dot]my

: nikrahimi[at]lphs[dot]gov[dot]my
18 Encik Mohd Reza bin Yusry
PENOLONG PENGARAH
Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

: reza[at]lphs[dot]gov[dot]my

: reza[at]lphs[dot]gov[dot]my
19 Puan Nur Aidah binti Abd. Aziz
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN
Pejabat Pengarah Eksekutif
Unit Integriti

: nuraidah[at]lphs[dot]gov[dot]my

: nuraidah[at]lphs[dot]gov[dot]my
20 Encik Suhaidi bin Mohd Aris
PENOLONG JURUTERA
Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Perolehan & Aset

: suhaidi[at]lphs[dot]gov[dot]my

: suhaidi[at]lphs[dot]gov[dot]my

Paparkan 10 daripada 130 pengguna.