PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

MASA: 8.30 PAGI HINGGA 6.00 PETANG TEMPAT: SHAH ALAM CONVENTION CENTRE (SACC) PERASMIAN PENUTUP OLEH: Y.B. PUAN RODZIAH BINTI ISMAIL EXCO PERUMAHAN, KESEJAHTERAAN BANDAR DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN NEGERI SELANGOR


19-06-2023 03:01 PM


19-06-2023 03:01 PM


19-06-2023 03:01 PM


19-06-2023 03:01 PM


19-06-2023 03:01 PM


19-06-2023 03:01 PM


19-06-2023 03:01 PM


19-06-2023 03:01 PM