PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

SESI TAKLIMAT DAN PERBINCANGAN BERSAMA PENGARAH AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN NEGERI SELANGOR -Sesi ini bertujuan bagi melihat potensi kerjasama antara LPHS dan AADK dalam memperkasakan program-program di pangsapuri kos rendah Negeri Selangor melalui program kesejahteraan bandar yang dilaksanakan oleh LPHS. Antara program yang dirancang bersama AADK adalah mengindahkan pangsapuri (lukisan mural) dan kempen anti dadah bersama penduduk.


09-03-2022 03:48 PM


09-03-2022 03:48 PM